Forside Søgning Liste

Referencer til siden om fejl i naturvidenskabens historie


Descartes aksiomsystem har vi fra:

René Dugas: A History of Mechanics, Dover Publications, 1988, pp. 154-163

Omtalen af vortexer har vi fra

Michael Hoskin (Ed.): The Cambridge concise history of astronomy, Cambridge University Press, 1999

Materialet om flogiston (Phlogiston) har vi fra nettet, bl.a. fra www.jimloy.com, men også fra Wikipedia.