Forside Søgning Liste

Referencer til akromatisk linse

Poul la Cour, Jacob Appel:Historisk Fysik, 1966, bind 1, s.228

T. Bjerge: Lyslære, København 1951

Wikipedia, portrættet er ikke veldokumenteret

The Cambridge Dictionary of Scientists, Cambridge University Press, under Dollond

Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.