FORSIDE LISTE 3 SØGNING

Kronologisk liste 4 over store opdagelser i fysikkens historie
1800 - 1850


Årstal Fag Navn Beskrivelse
1800 Lys William Herschel I år 1800 undersøgte astronomen William Herschel solpletter. Under dette arbejde blev han opmærksom på, at ud over det synlige lys er der også en usynlig stråling med samme egenskabet som synligt lys, bortset fra, at det altså er usynligt. Det blev senere kaldt infrarødt lys. Mere Ref
1801 Tek Johann Wilhelm Ritter Den preussiske fysiker Johann Ritter konstruerede i 1801 et elektrisk vandsønderdelingsapparat. Andre havde gjort det lidt tidligere, men det vidste Ritter ikke. Inspireret af Herschels opdagelse af infrarødt lys , opdagede Ritter ultraviolet lys. Mere Ref
1803 Lys John Dalton er mest kendt som kemiker, men her beskriver vi hans undersøgelser af damptryk. Begrebet atom har været kendt siden græsk oldtid, men Dalton var den første, der havde et overbevisende argument for, at stof består af små atomer. Argumentationen tager - mærkeligt nok - udgangspunkt i Daltons studier af damptryk. Mere Ref
1820, juli El Hans Christian Ørsted I 1820 beskrev den danske fysiker Hans Christian Ørsted for første gang det tætte forhold, der er mellem elektricitet og magnetisme. Ørsted beskrev sine forsøg i en artikel på latin, som han sendte til kollegaer rundt omkrig i Europa. I vores Mere bringer vi en kommenteret oversættelse til dansk af denne artikel. Ref
1820, sept. El Johann Schweigger Allerede 2 måneder efter at Ørsted havde offentliggjort sin epokegørende artikel om elektromagnetismen, fulgte Johann Schweigger op med en artikel, hvor han med udgangspunkt i Ørsteds iagttagelse beskriver sit galvanometer. Det er et apparat til iagttagelse af langt svagere strømme end Ørsted kunne påvise. I vores Mere beskriver vi Schweiggers galvanometer. Ref
1825 El Leopoldo Nobili I 1825 konstruerede Leopoldo Nobili er galvanometer, der var "astatisk". Det betyder, at måleinstrumentets visning ikke var påvirket af Jordens magnetfelt. I vores Mere beskriver vi Nobilis galvanometer. Ref
1845 Varme James Prescott Joule Den engelske fysiker James Prescott Joule offentliggjorde i 1845 en beskrivelse af forsøg, med det formål at bestemme den varmemængde som udvikles, når man udfører et arbejde, der omdannes til varme. Mere Ref
1849 Lys Hippolyte Fizeau I 1849 konstruerede Hippolyte Fizeau et apparat til måling af lysets hastighed. Tidligere var lysets hastighed kun blevet bestemt ved astronomiske metoder, og Fizeaus måling indledte en række målinger af lysets hastighed, målinger som havde stor betydning for fysikkens udvikling. I vores Mere beskriver vi Fizeaus måling i detaljer. Ref