TILBAGE TIL FORSIDEN

BRUGSANVISNING

De kronologiske lister

Stedets struktur er bestemt af de kronologiske lister. Dem kan man komme ind i fra forsiden. Her viser vi et typisk eksempel på et udsnit af en af listerne:

De fleste linier handler om en bestemt fysikers arbejde med et bestemt emne. Her er det Gilberts arbejde med magnetisme. Gilberts bog udkom som man kan se i år 1600, og den handler om El, elektromagnetisme. Hvis du vil have mere at vide om Gilbert, kan du få en biografi ved at klikke på Gilbert. Hvis du vil have mere at vide om det faglige indhold i Gilberts bog kan du klikke på Mere efter listeteksten.

Hvis du vil vide, hvor vi ved det fra, så klik på Ref, så får du de referencer, som vi har brugt. Der er også angivet supplerende litteratur, både videnskabelig og populær. Da vi har haft en del henvendelser fra læsere, der ikke har kunnet finde vores referencer, så vil vi nu forklare, at referencerne ikke, som ellers sædvane, står nederst i hver artikel, biografisk eller faglig. Det skyldes, at vi bruger de samme referencer til både biografien og den faglige artikel. Derfor står referencerne i et grønt link i listeteksten.

Der er mange linier, hvor et eller flere af de nævnte links mangler. Det kan enten være fordi de pågældende links ikke skal være der, eller fordi de er under udarbejdelse.

Der er også linier, der ikke er knyttet til en bestemt fysiker. Disse linier kan handle om et fysisk begreb (som verdensbilledet ovenfor), om en historisk periode, om udviklingen i et bestemt land eller om matematik, der spiller en rolle i fysikken. Sådanne begreber er normalt ikke knyttet til et bestemt årstal. Det markerer vi ved, at årstallet til venstre er kursiveret. Samme kursivering bruger vi også, hvis f.eks. en fysikers fødselsår ikke kendes præcist.

Det er tanken, at tidsperioden, som nu går frem til år 1770, langsomt skal udvides.

De røde, blå og grønne filer

Når du har åbnet en af disse filer er der foroven links til forsiden, til søgning og til listen. Hvis du klikker på "liste" kommer du ind til den relevante liste, og det aktuelle emne findes så i den øverste linie på skærmen.

Søgefunktionen

Stedets søgefunktion kan du komme til fra forsiden. Der er også link til søgning foroven på alle de sider, der linkes til fra listerne. Når man f.eks. søger på "totalrefleksion" fremkommer følgende skærmbillede:

Som du kan se, er totalrefleksion beskrevet i den øverste linie på skærmen. Det er sådan søgefunktionen virker, men et par kommentarer vil være på sin plads: For det første skal man lade være med at ændre skærmbilledets størrelse, for hvis man gør det, bliver det en anden linie, der står først! For det andet er det ikke sikkert, at det ord, som du har søgt på findes i selve listeteksten. Men så kan du finde ordet enten i det røde link til biografien eller ved at klikke på Mere. På tilsvarende måde kan det ske, at en fysiker kun er nævnt i en af de historiske oversigter, som f.eks. Verdensbillede på billedet øverst.

Hvis du under læsningen støder på et ord, du ikke kender, så prøv søgning. Den har du altid let adgang til.

Til sidst bringer vi nedenfor et kort over stedets struktur: